APBuunkAdvies

APBuunkAdvies

APBuunkAdvies is de naam van het bij de Kamer van Koophandel geregistreerde eenmansbedrijf van Bram voor inkomsten uit lezingen, optredens, en muziek. Over alle onderwerpen genoemd onder lectures kan hij lezingen verzorgen, hij kan meespelen met conga’s en bongo’s bij optredens van artiesten (zie onder muziek), en hij kan eventueel als zanger zijn eigen liedjes ten gehore brengen (zie onder Prof Bram).

Recente lezingen gingen over:

Ouderlijke invloed op de partnerkeuze

Jaloezie, en met name de rol van de rivaal

Intraseksuele competitie – competitie tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling

Leiderschap

Samenwerking versus strijd in organisaties

Een evolutionair perspectief op menselijk gedrag