Bestuur en advies

Journal editorships and board memberships

2019 – present     Member Editorial Board International Journal of Environmental Research and Public Health

2017 – present      Member Editorial Board Psychology Open

2015 – present      Member Editorial Board Evolutionary Behavioral Sciences

2012 – present       Member Editorial Board Personality and Social Psychology Compass

2010 – 2011          Associate Editor Frontiers in Evolutionary Psychology

2009 – present       Member Editorial Board Ciencias Psicológicas

2009 – present       Member Editorial Board Interpersona

2008 – present       Member Editorial Board Salud y Sociedad

2006 – 2016          Member Editorial Board Personal Relationships

1998 – 2000          Member Editorial Board Journal of Personality and Social Psychology

2000                    Editor Special Issue, European Journal of Social Psychology on New Directions in Social Comparison Research

1995 – 2002          Member Editorial Board European Journal of Social Psychology

1993 – 1998          Member Editorial Board British Journal of Clinical

Psycho­logy

1994 – 2000          Member Editorial Board Personal Relations­hips          

1987-1989, 1992  Member Editorial Board Review of Personality and Social Psy­cholo­gy

1986 – 1999          Associate Editor Gedrag en Gezondheid

1985 – present      Member Editorial Board Journal of Social and Personal Relationships

1980 – 1987          Member Editorial Board Lifestyles, A Journal of Changing Patterns

1980 – present       Occasional Reviewer for among others Physiology and Behavior; Hormones and Behavior; Psychological Bulletin; Evolution and Human Behavior; Evolutionary Psychology; Human Ethology Bulletin; Human Nature; Social Science Research; Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied; Journal of Personality and Social Psychology; British Journal of Social Psychology; European Journal of Social Psycho­logy; Journal of Social and Clinical Psychology; Journal of Sex Re­search;  Review of Personality and Social Psychology; Journal of Social and Personal Relations­hips; Personality and Social Psychology Bulletin; Lifesty­les, A Journal of Changing Patterns; Anxiety, Stress, and Coping; Communication Theory; Personal Relati­onships; Journal of Applied Social Psychology: Journal of Language and Social Psycholo­gy; Journal of Experimental Social Psychology; Journal of Occupational and Organizational Psychology; Journal of Business Research; Journal of Managerial Psychology; Journal of Research in Personality; European Journal of Work and Organizational Psychology; European Review of Social Psychology; Work & Stress; Personality and Individual Differences; Journal of Individual Differences; Basic and Applied Social Psychology; Cognition and Emotion; Contemporary Psychology; Evolutionary Behavioral Sciences; Applied Psychology; Journal of Applied Psychology; Patient Education and Counseling; Perspectives on Psychological Science; Psychological Review; Psychological Science; Perceptual and Motor Skils; Psychology & Health; Health Psychology; Sex Roles, A Journal of Research; Social Science & Medicine; Journal of Personality Assessment

Bestuurlijke en adviserende activiteiten

Voorzitter Bestuur Van der Gaag Stichting, 2008 – 2011

Lid Selectiecommissie Nieuwe Leden Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), 2009 – 2012

Voorzitter Kandidaatsstellingsommissie Gemeenteraadsleden VVD Groningen, 2010

Voorzitter symposium Prosociaal gedrag in buurten, op scholen en in bedrijven, KNAW/Van der Gaag Stichting, Amsterdam, september 2009.

Voorzitter symposium Genese van massaal geweld, KNAW, Amsterdam , juni 2009.

Lid Kandidaatsstellingscommissie Leden Provinciale Staten VVD Groningen Provinciale Staten 2007

Lid Bestuur Van der Gaag Stichting, 2004 – 2008

Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), 2004 –

Lid Programmacommissie Evolutie en Gedrag (NWO), 2002 – 2010

Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR), Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), 2000 – 2012

Lid Accreditatiecommissie Gedragswetenschappen NVAO, 2005 – 2009

Lid Wetenschappelijk Adviesraad Stichting AIDS Fonds, 1998 – 2002

Lid Bestuur International Society for Self and Identity, 2000 – 2004

Lid Gebiedsbestuur Maatschappij en Gedragswetenschappen (NWO), 1998 – 2001

Vice-voorzitter Programmacommissie Succesvol Ouder Worden (NWO), 1997 – 2007

Lid Wetenschappelijke Raad voor de Sociale Oncologie, Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelminafonds (NKB/KWF), 1997 – 2003

Lid bestuur Johannes Juda Groen Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO), 1990 – 2012

Columnist de Volkskrant, 1996 – 2000

Lid Visitatiecommissie (VSNU) Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 1995.

Lid Programmaraad Tele Educatie Noord, 1995 – 1997

Local Arrangements Chair 7th International Conference on Personal Relationships, 1994.

Voorzitter PSYCHON/SGW (NWO), 1993 – 1997

Lid Programma Commissie AIDS onderzoek PccAo, 1992 – 1997

Adviseur Instituut voor Zintuigfysiologie/TNO, Soesterberg, 1992 – 1995

Voorzitter Bestuur Kurt Lewin Instituut, Onderzoeksschool voor de Sociale Psychologie en haar Toepassingen, 1994 -1998

Lid Dagelijks Bestuur Kurt Lewin Instituut, Onderzoeksschool voor de Sociale Psychologie en haar Toepassingen, 1992 – 1994

Voorzitter Organisatiecommissie Nederlands Psychologen Congres De volgende eeuw van de psychologie, Groningen, 19-20 november 1992

Lid Bestuur PSYCHON (NWO), 1992 – 1993

Board member International Society for the Study of Personal Relationships, 1990 – 1994

Lid Begeleidingscommissie Handboek Stress, TNO/NIPG en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1988 – 1990.

European correspondent van de International Society for the Study of Personal Relationships Bulletin, 1988 – 1992

Lid Sociaalwetenschappelijke Toetsingscommissie Programma Commissie AIDS Onderzoek (PccAo), 1988 – 1990

Voorzitter Werkgemeenschap Sociale Psychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie PSYCHON (NWO), 1988 – 1992

Secretaris Associatie van Sociaal Psychologische Onderzoekers, 1986 – 1988

Bestuurslid Vereniging voor Seks­uolo­gie, alsmede coördinator van de sectie Onderzoek, 1981 – 1985

Bestuurslid Associatie van Sociaal Psychologische Onderzoe­kers (ASPO), 1980 – 1983, 1985 – 1988

Voorzitter en mede-organisator symposium Wat mankeert eraan? Seksualiteit, ziekte en handicap. Vereniging voor Seksuologie, Ede, mei 1985

Organisator en voorzitter Workshops Balans van het seksuologisch onderzoek, 1984

Voorzitter en organisator symposium Methodologische problemen en seksuologisch onderzoek, Nijmegen, mei 1983

Organisator en voorzitter Workshop Alternative lifestyles from an international perspective, Groves Conference on Marriage and the Family, Mt. Pocono, PA, mei 1980

Voorzitter en mede-organisator symposium Identiteit, Congres Nederlands Instituut voor Psychologen, mei 1972

Lid, later vice-voorzitter Ministeriële Commissie Modernisering Leerplan Gezondheidskunde en Omgangskunde, 1975-1978.

Adviseur maandblad Mensen, 1976-1985.

Lid Eerste universitaire Kommissie Eerstejaars Informatie (KEI), Rijks Universiteit Groningen, 1968-1969.

Bestuurslid ‘De Slinger’, samenwerkingsorgaan voor sociaal-cultureel werk, 1973-1974.

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming Gewest Groningen, 1969-1971

Voorzitter Fractie Studenten Vak Beweging (SVB) in de Groninger Studenten Raad, 1969-1970.